Tổng kết năm học 2015-2016, Thực Nghiệm – Sen Tây Hồ.

Kết thúc năm học 2015 – 2016, học sinh trường Trung Học Phổ Thông Thực Nghiệm bao gồm khối lớp 6, 7, 8 tổ chức liên hoan chia tay tại Khu ẩm thực Sen Tây Hồ.

Kết thúc năm học 2015 – 2016, học sinh trường Trung Học Phổ Thông Thực Nghiệm bao gồm khối lớp 6, 7, 8 tổ chức liên hoan chia tay tại Khu ẩm thực Sen Tây Hồ.

IMG_20160530_092312_ Fix IMG_20160530_092305_ Fix IMG_20160530_092253_ Fix IMG_20160530_092250_ Fix IMG_20160530_092243_ Fix IMG_20160530_092241_ Fix IMG_20160530_092221_ Fix IMG_20160530_092133_ Fix IMG_20160530_092138_ Fix IMG_20160530_092006_ Fix IMG_20160530_092010_ Fix IMG_20160530_092025_ Fix IMG_20160530_092142_ Fix IMG_20160530_092150_ Fix IMG_20160530_092037_ Fix IMG_20160530_092042_ Fix IMG_20160530_092153_ Fix IMG_20160530_092204_ Fix IMG_20160530_092053_ Fix IMG_20160530_092059_ Fix IMG_20160530_092207_ Fix IMG_20160530_091953_ Fix IMG_20160530_091957_ Fix

logo