Tổng duyệt kết thúc năm học cũ

Để chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học cũ, các em học sinh trường Singapore Internation School đã có buổi tập duyệt tại Trung Tâm hữu Nghị Quốc Gia.

IMG_0021IMG_0016IMG_0011IMG_0010321

logo